Szybki kontakt
Młode Wino

Przygotowywali się do bierzmowania

niedziela, 14-01-2024

Przygotowywali się do bierzmowania

Grupa młodzieży z parafii w Duninowie i Mścicach przez weekend przeżywała swoje rekolecje.

Przez 3 dni dyskutowali o tym czym jest Kościół i w jaki sposób przyjmując sakrament bierzmowania mogą tworzyć jego wspólnotę.

Przed modlitwię, integrację, konferencje i spotkanie w koszalińskim seminarium uczyli się być wspólnotą, którą łączy wspólny cel: jeszcze głębiej odkryć miłość Boga i Jego obecność w codzienności.

Co cię derewuje w Kościele? To pierwsze pytanie, które zostało im postawione. 
Ten punkt wyjścia pomógł im odkryć trudności, by wspólnie zastanowić nad swoją przyszłością.

Twórcze dyskusje doprowadziły młodych do kulminacji - celebracji sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii.

Duchu Święty doprowadź ich do pełnego spotkania z Twoimi Darami, by stawali się świadomymi świadkami Twojego działania w swoim życiu!