Szybki kontakt
Młode Wino

Moc słowa

wtorek, 06-02-2024

Moc słowa

Warsztaty z komunikacji, moc modlitwy i prawdziwa męska wspólnota. Tak w skrócie upłynął czas rekolekcji dla młodzieży w Seminarium w Koszalinie

Refleksja podczas tegorocznych rekolekcji dla młodzieży męskiej dotyczyła tematu słowa, które ma moc przemienić życie.
Podczas warsztatów z komunikacji uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o tym jak być asertywnym, jak lepiej komunikować się z innymi ludźmi oraz jak korzystać z mediów społecznościowych aby nie blokowały rozwoju, lecz mu sprzyjały. 

Oprócz zajęć teoretycznych w planie znalazła się gra terenowa, podczas której uczestnicy musieli współpracować aby zdobyć jak najwięcej punktów i wypełnić różne zadania. Przydała im się do tego wiedza zdobyta na warsztatach oraz znajomość Biblii, gdyż lokalizacja punktów w terenie została zaszyfrowana przy pomocy siglów biblijnych.

Czas wolny wypełniła wspólna rekreacja, sport oraz rozmowy w kawiarence.

Jednak głównymi punktami programu podczas rekolekcji była możliwość spotkania się z Jezusem podczas Mszy świętych oraz prowadzonych adoracji Najświętszego Sakramentu i czuwań modlitewnych. Pierwsza, piątkowa, adoracja dotyczyła motywu słuchania Boga. W centrum znalazło się Pismo Święte, czyli słowo Boga wypowiedziane do nas i nigdy nie tracące na aktualności. Podczas drugiej adoracji, uczestnicy skupili się na swoim słowie, które chcą wypowiedzieć Jezusowi. Byly to za równo słowa dziękczynienia i uwielbienia, ale także prośby i wyznania grzechów w sakramencie pokuty. 

Uczestnicy rekolekcji i prowadzący je księża i klerycy zakończyli ten czas wspólnym dzieleniem, w którym nie zabrakło świadectw o tym jaką moc miały wszystkie słowa usłyszane podczas rekolekcji i jaką wielką wartość miało to spotkanie dla nas wszystkich.

https://www.instagram.com/wsdkoszalin/